I vår grannkommun Sollefteå händer det spännande grejer ska ni veta. Där har det kommunala bostadsbolaget, Solatum, tagit sig an att hitta en plats att bygga den första Bredbandsbullerbyn.

Bredbandsbullerbyn

En Bredbandsbullerby är alltså en liten, självständig by som fungerar som en ekonomisk enhet. Där människor kan leva, bo och arbeta. Men som samtidigt är modern och hållbar. Där man kan få tillit och mod att växa. Och bistå grundläggande mänskliga behov, samtidigt som man binder kretslopp och gynnar omgivande ekosystem.

Och detta har alltså det kommunala bostadsbolaget i Sollefteå tagit sig an att förverkliga. Hur coolt är inte det?

Tanken är alltså att hitta en övergiven gård någonstans i Sollefteås glesbygd. Och sedan en sisådär 5-6 personer/familjer som kan tänka sig att flytta dit och börja bygga en by. Ett av de hetaste alternativen just nu är det gamla järnbruket från 1700-talet- Gålsjö bruk. Ett mycket speciellt ställe med stora möjligheter och utmaningar för att kunna husera en by. En plats som helt enkelt är svår att värja sig mot…

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_5113-683x1024.jpg

Att fantisera om Gålsjö bruk

För ett par veckor sedan var vi några stycken som valde att helt omfamna våra fantasier kring Gålsjö bruk. Vi träffades på fantastiska Solberg B&B, strax söder om Gålsjö, för att leka med tanken om hur det skulle kunna se ut om vi fyra skulle ta över bruket för att bygga en by där.

Vi började med att bygga en vision om vad vi vill ha och behöver i vår by. Sedan pratade vi om risker och fallgropar att undvika, samt möjligheterna och de goda exemplen att lära av. Till slut radade vi upp de konkreta och praktiska funktioner vi skulle behöva för att klara av utmaningen att dra runt Gålsjö bruk ekonomiskt.

Först behöver vi ledarskap

Vi enades om att vi först och främst behöver ett ledarskap som tar ansvar för förvaltningen av byggnader, funktioner och relationer. Ett sådant ledarskap måste alltid axlas av hela gruppen gemensamt och vi måste därför börja med att organisera oss på ett demokratiskt hållbart sätt. Vi behöver gemensamt komma överens om hur vi ska fatta beslut, alla måste vara närvarande vid alla beslut som tas och vi måste regelbundet uppdatera vår beslutsordning.

Därefter hantverkare och entreprenörer

Därefter behöver vi finansiering. De flesta fastigheter i Gålsjö är i bra skick, men det finns också vissa delar som behöver åtgärdas direkt. Byggnaderna är K-märkta, vilket betyder att detta nog delvis skulle kunna gå att finansiera genom stöd från Länsstyrelsen. Vi tänker också att vi kan anordna byggnadsvårdskurser där, eller samarbeta med någon byggnadsvårdsutbildning, t ex Träakademin i Kramfors.

Utöver kostnaden för renoveringar kostar driften av Gålsjö bruk en hel del och vi behöver en vaktmästarfunktion ganska omedelbart. Det är därför viktigt att direkt få igång företagsverksamhet som kan generera inkomst. Restaurangen är i bra skick och vi skulle behöva en krögare som kan sätta igång den ganska direkt. Grön rehabilitering, bed and breakfast och olika kurser och utbildningar i omställning var andra förslag på sådant vi vill ha i vår Bredbandsbullerby. Möjlighet att satsa på camping och lokal ekoturism finns, liksom smedja och lokaler för konstverk, musik och annat skapande. Vi enades om att entreprenörerna i Gålsjö bruk behöver bestå av fler än enbart de som bygger byn. Detta går att lösa genom att man hyr ut lokaler och andra förutsättningar till lokala entreprenörer.

Vi behöver lokal matproduktion

Mat skulle såklart vara en viktig del av Bredbandsbullerbyn och behöver produceras på ett sätt som gynnar omliggande ekosystem. Den gamla 1700-tals köksträdgården skulle kunna återställas, om vi har tillgång till en trädgårdsmästare med kunskap om kulturväxter. Utöver det tänker vi att alla bostadslängor har sin egen köksträdgård och mat produceras även för försäljning, allt enligt permakulturprinciper. Får och getter behöver införskaffas för att öpna upp marken och höns får gå efter för att sprätta, hålla rent, leva livet och producera ägg. Möjlighet till chark finns. Om vi ska framställa mat i större skala kan vi behöva se över möjligheten att komplettera med mark runtomkring fastigheterna i Gålsjö bruk.

Och barn såklart!

Slutligen kom vi fram till att barnen och leken behöver få en särskild plats i Bredbandsbullerbyn. Vi tänker att vi behöver lägerverksamhet så vi kan bjuda in barn till vår Bredbandsbullerby. I Gålsjö finns tillgång till egen badplats och även fotbollsplan och volleybollplan. Och utöver det känns möjligheterna oändliga…

Ja, ungefär så skulle det alltså se ut om vi började bygga en Bredbandsbullerby i Gålsjö bruk. Hur skulle det ha blivit om du hade varit med? Något skulle ha velat ha med eller dra ifrån?

Och såklart- är du sugen på att göra detta på riktigt? I så fall kan du anmäla ditt intresse till Petra Henriksson, utvecklingsledare för Solatums projekt Bredbandsbullerby Sollefteå.