Jag skulle vilja slå ett slag för att du som läser den här bloggen ska gå in och testa ditt klimatavtryck! Det finns flera stora konton på nätet med tester som bygger på forskning kring hur vår konsumtion påverkar klimatet och naturen omkring oss. Det brukar ta ca 15 minuter att genomföra och sedan får du svart på vitt hur det ser ut för dig och var du behöver sätta in stöten för att minska ditt klimatavtryck så mycket som möjligt. Bra va?

Gemensamt klimatkonto i byn

Det allra bästa med att få reda på hur man ligger till tycker jag är att man kan återvända till samma test år efter år och få en bekräftelse på att man faktiskt förbättrat sig. Här i vår by står vi ju dessutom alldeles i början av ett hållbarhetsprojekt och då tycker jag att det vore väldigt spännande om vi kunde få fram en gemensam siffra att utgå ifrån så att vi kan utvärdera vårt arbete varje år och se om det gett något resultat. På kontot Min klimatpåverkan som tagits fram av Stockholm Environment Institute kan man få fram genomsnittliga data för en grupp och jag har startat ett sådant konto för oss i byn.

Starta ett eget konto

Kanske vill du som inte bor här göra en egen grupp för din by/ ditt kvarter, arbetsplats eller vänkrets- där ni kan utmana varandra? Eller så gör du det helt privat. Förutom Min klimatpåverkan kan jag då tipsa om t ex Klimatkontot.se från Sveriges miljöinstitut och Klimatkalkylatorn.se från WWF.

Lycka till och glöm inte att spara ditt resultat!

(Och till dig som är Drömmebo- skicka din mailadress till mig så lägger jag till dig i gruppen)