Det har blivit dags att definiera ordet hållbarhet och jag kommer att göra det med hjälp av grundprinciperna i det förhållningssätt som kallas permakultur.

Vad är permakultur?

Man kan säga att permakultur är en rörelse som fokuserar på hur människan kan bruka jorden effektivt utan att förstöra den. Ett slags tredje alternativ alltså till det mödosamma och ineffektiva jordbruket innan den industriella revolutionen och det ohållbara, fossilberoende efter den.

 

Begreppet myntades i slutet av 70-talet av två australiensare, som ville skapa ett förhållningssätt där man fokuserar på att bygga det hållbara samhället snarare än att protestera mot det ohållbara. Idag har begreppet permakultur växt sig stort och omfattar en omfattande internationell rörelse på gräsrotsnivå.

 

Ett designverktyg

Kärnan i permakultur är ett designverktyg som används för att planera mänskliga aktiviteter så att de blir hållbara, genom att tänka igenom energiflöden och sluta kretslopp när man planerar för bostäder och brukande av jorden. Det bygger på teorin om att enbart naturens egna ekosystem är ekologiskt hållbara och att allt brukande av jorden därför behöver efterlikna dessa. Odling, djurhållning och övrig mänsklig aktivitet behöver utgå från den enskilda platsens förutsättningar och bygga på ett samarbete med naturen snarare än att motarbeta den.

 

Tre grundprinciper

Permakultur bygger på de tre grundprinciperna “Earth care”, “People care” och “Fair share” och det är alltså dessa begrepp som jag tänkt använda mig av för att definiera ordet hållbarhet. Jag kommer dock istället att tala om “Planetens gränser”, “Välmående” och “Jämlikhet”.  Inom några veckor kommer en liten presentation av vart och ett av perspektiven i en liten bloggserie i tre delar, så håll utkik!