Jag heter Maria Engelbrektsson, är född 1979 och bor med min familj i en liten by i Höga kusten, Ångermanland. Sommaren 2016 sade jag upp min anställning för att kunna jobba på heltid med omställningen till en mer hållbar värld- där vi visar omsorg om naturen, oss själva och varandra.

Hållbarhet för mig

Att ställa om till en hållbar värld handlar för mig inte i första hand om att försöka sänka våra utsläpp av växthusgaser. Jag ser nämligen inte de höga utsläppen som själva problemet, utan snarare som en konsekvens av det verkliga problemet- nämligen människans syn på sig själv som en som har rätt att utnyttja och exploatera på ett sätt som är destruktivt över alla gränser och ytterst leder till miljöförstöring, våld, ohälsa och fattigdom.

Istället tror jag att vi behöver fundera på hur vi kan bygga en ny, hållbar kultur, där människor ser på sig själva som sådana som bygger upp, istället för bryter ned. En kultur som får människor att bygga matjordar, relationer, demokrati, artrikedom, jämlikhet, hälsa, tillit och mognad. En kultur som har som målsättning att tillgodose verkliga behov och där pengar bara ses som ett medel, inte som ett mål i sig. En sån värld vill jag leva i. Men hur når vi dit?

Framtidens by

Hösten 2017 och våren 2018 fick jag chansen att fördjupa mig ordentligt i den frågan när jag deltog i utbildningen Framtidens by. Där utgick vi från tesen om att en sådan uppbyggande kultur behöver byggas med det lokala samhället-byn, som bas. För det första är människan skapad för att leva i gemenskap. Ensam är inte stark och en självhushållarkultur är aldrig en hållbar kultur. För det andra krävs en närhet, både människor emellan och mellan människan och den natur som omger henne, för att hon ska kunna utveckla den grundläggande tillit och respekt som krävs för att kunna ta hänsyn till såväl andras som egna behov.

 

En bild av det hållbara samhället

Under vintern 2018 råkade jag så snubbla över en intervju med en forskare som hade samtalat med gymnasieungdomar om deras syn på framtiden. När det gällde miljöproblemen visade det sig att ungdomarna inte såg positivt alls på framtiden. De hade aldrig hört om ett samhälle som kunde bygga upp istället för att bryta ned och hade inga förebilder i detta, varken i sociala medier eller någon annanstans.

Det var då jag bestämde mig för att starta bloggen Byaliv. För att kunna dela med mig av mina tankar, drömmar och visioner kring Framtidens by, som för mig är bilden av det småskaliga, moderna och hållbara samhälle som klarat att besegra de globala kriserna. Men hur ser det egentligen ut där?  Hur bor man, lever, äter, reser och umgås man? Hur producerar man sin mat och annat man behöver och vad är egentligen en by?

Ingen vet, men tillsammans kan vi ta reda på det. Framtiden blir vad vi gör den till och det är hög tid att vi sätter igång och bygger den värld vi vill leva i, eller hur?

Jag hoppas verkligen att du känner dig välkommen att medskapa genom att dela dina tips och idéer, åsikter och drömmar- här på bloggen eller i mina andra kanaler.

Du kan även kontakta mig via e-mail: maria@byaliv.se