• Vad kan man göra i en by som Drömme för att bidra till en mer hållbar värld? Och:
  • Hur roligt kan man ha under tiden?

Det är frågorna som jag ställer mig i det projekt om hållbarhet som jag precis har startat. I den här bloggen kan du följa det jag kommer fram till. Det kommer att handla om de stora viktiga frågorna, som vetenskap och politik, men också om de små viktiga, som arrangemang här på byn och tips på hur man kan laga god och hållbar, lokal mat.

Varför då detta? Jo, för att jag vill att våra barn och barnbarn och även deras barn ska få uppleva den värld som jag känner och fått växa upp i. Den stabila värld som så länge  genom årstider som kommit och gått, bördiga jordar, rent vatten och ekosystem i balans har serverat oss ett dignande skafferi med allt mänskligheten behöver. Om vi ska få behålla det måste vi agera nu. Precis nu!

Vi vet att landsbygden kommer att behöva ha en central roll i byggandet av det nya, moderna och hållbara samhället. Det är här jorden finns och det är här vi kommer att behöva mer arbetskraft. Vi vet också att vi har alla de kunskaper, tekniska lösningar och pengar som krävs för att ställa om till en ren och fossilfri, stabil värld. De stora miljövänliga förändringar som vi hittills genomfört har dessutom alltid gått lättare och blivit mer ekonomiskt lönsamt än vi trott innan. Att ställa om till ett hållbart samhälle är alltså inte i första hand en uppoffring utan en möjlighet. Nu är det bara mod som krävs. Att våga ta steget. Och när vi nu uppenbarligen bjuds dessa möjligheter, varför inte tacka ja?

Att gå ensam mot strömmen är svårt, men tillsammans kan vi åstadkomma desto mer. Våra relationer till vänner och grannar är en central del av vårt välbefinnande och kraften när människor går ihop för att skapa något är stor. På så sätt kan små lokala initiativ vara det som får snöbollen i rullning. Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma här i Drömme om vi bara vill. Och vågar. Jag hoppas att du vill följa med mig på resan!