Under lång tid har vi fått lära oss att fett och speciellt då mättat fett, täpper till våra blodkärl och ökar risken för hjärtinfarkt. Samtidigt vittnar massvis av människor om förbättrad hälsa sedan de växlat om till en kost baserad på mycket fett och då inte minst mättat fett. Hur kan detta komma sig?

Obevisad hypotes ledde till fettsnåla kostråd

Låt oss ta det från början. Under den första delen av 1900-talet blev hjärt- kärlsjukdom plötsligt en vanlig sjukdom i västvärlden. När man undersökte patienter som drabbats upptäckte man detta:

  1. Åderförkalkning i blodkärlen består till stor del av kolesterol.
  2. Hög fettkonsumtion leder till höga kolesterolvärden i blodet.
  3. Det verkar finnas ett samband mellan högt kolesterol och risk för hjärtinfarkt.

Utifrån detta låter det ju fullt rimligt med hypotesen om att mättat fett ökar kolesterolet i blodet, vilket i sin tur leder till åderförkalkning och därmed förhöjd risk att drabbas av hjärtinfarkt. Eller hur? I början av 70-talet började man ge kostråd utifrån denna hypotes. Man menade att andelen fett inte skulle överskrida 30% av energin från kosten (inte mer än 10% skulle komma från mättat fett), samt att en tredjedel av tallriken skulle fyllas med kolhydrater i form av potatis, ris och pasta. Därutöver uppmuntrades vi att servera bröd till varje måltid. Det fanns dock aldrig något vetenskapligt stöd för dessa kostråd. Hypotesen om att mättat fett leder till hjärtinfarkt förblev en obevisad hypotes och rådet om att byta fett mot snabba kolhydrater byggde på en ren gissning om att lägre kaloriintag skulle leda till viktnedgång och därmed förbättrad hälsa.

Det finns inget samband mellan mättat fett och risk för hjärtinfarkt

På senare tid har istället en rad stora och väl genomförda studier visat att det inte finns något samband mellan intag av naturligt mättat fett och risk för att drabbas av hjärtinfarkt. Den hypotesen visade sig vara alldeles för förenklad och med ny, mer avancerad kunskap har man nu kunnat sätta de gamla studieresultaten i ett större sammanhang.

En hög andel fett i kosten leder, precis som man trott tidigare, till högre kolesterolnivåer. Det har dock visat sig att värdet på vårt totalkolesterol säger väldigt lite om vår hälsa. För att kunna veta om våra kolesterolvärden är ett problem eller inte behöver man titta närmare på halterna av de olika sorter som finns av kolesterol, nämligen de som kallas “gott kolesterol”- HDL  och “ont kolesterol”- LDL. HDL sänker risken för hjärt- kärlsjukdom och är därför ett värde som vi vill behålla högt. Att den andra typen av kolesterol- LDL, skulle vara ond är dock en sanning med modifikation. Egentligen är även LDL i viss mängd nödvändigt för oss, men om LDL-partiklarna blir väldigt små och täta riskerar de att fastna i kärlväggarna och bidra till åderförkalkning. De större LDL-partiklarna verkar dock inte farliga på samma sätt. Ironiskt nog verkar det inte vara mättat fett som höjer halten av små LDL-partiklar, utan snarare intag av snabba kolhydrater.

Ur askan in i elden

Därutöver har modern forskning visat att höga insulinnivåer, samt förekomst av kronisk inflammation i kroppen verkar förhöja risken för hjärtinfarkt rejält. Att byta mättat fett mot snabba kolhydrater och härdade vegetabiliska oljor kan därför liknas med att gå ur askan i elden. Snabba kolhydrater bidrar ju till både förhöjda insulinnivåer och förhöjd inflammation. Vegetabiliskt härdat fett, som till exempel margarin, bidrar till ökad inflammation, bland annat genom den onaturligt höga halten av fettsyran omega-6.

Och egentligen är ju det hela extremt logiskt. Om vi tittar oss runt i naturen hittar vi den mat som vi är skapade för att äta. Där finns mycket mättat fett, men knappt några snabba kolhydrater. Det är den mat vi haft tillgång till fram till den industriella revolutionen och vi har ätit den fram till dess utan minsta problem med västerländska välfärdssjukdomar. Hur troligt är det egentligen att en övergång till industriella, billiga produkter som raffinerade kolhydrater och kemikaliebehandlade, härdade växtoljor skulle främja vår hälsa? Och vilka kan ha haft intresse av att få oss att tro nåt så dumt?

Naturlig mat kommer aldrig att göra oss sjuka!

Forskning är såklart extremt komplicerat och mitt resonemang i det här inlägget är mycket förenklat. Samtidigt känner jag mig helt trygg med att säga detta. Naturlig mat har aldrig gjort oss sjuka och kommer heller aldrig att göra det. Vare sig det är fett, kolhydrater eller protein det är tal om- se till att välja äkta mat med äkta ursprung!