Första helgen i mars var det äntligen dags att dra i igång studiecirkeln Framtidens by här i Drömme. Vi är alltså ett litet gäng här i vår by som kommer att träffas en förmiddag i månaden under det närmaste halvåret. Detta för att utforska vad en by egentligen är och huruvida byn skulle kunna visa vägen ut ur de problem som mänskligheten orsakat de senaste 200 åren. Vi är helt enkelt nyfikna på att se vad som kan hända om man sträcker ut händerna till sina grannar och börjar fundera på vad man tillsammans kan göra för en bättre värld.

Dagen inleddes på finast möjliga sätt, med en trilling-kalv-födsel i Drömme! Det gjorde att vi fick vänta en stund på Lennart, men det var det ju såklart värt =)

Vi behöver bygga en hållbar kultur

En av grundteserna bakom Framtidens by är att våra höga utsläpp och risken för klimatförändringar inte är ett problem i sig, utan att det bara är ett symtom på ett annat problem. Det verkliga problemet är istället att vi människor skapat en kultur där vi tar oss rätten att utnyttja och exploatera naturen, varandra och till och med oss själva för den ekonomiska vinningens skull. För att kunna komma tillrätta med miljöproblem som klimatförändringar och den massiva förlusten av biologisk mångfald, men även andra symtom (hälsorelaterade problem som t ex välfärdssjukdomar, utmattning och psyksik ohälsa, samt sociala problem som krig, fattigdom och ojämlikhet) behöver vi därför fokusera på att bygga en ny, hållbar kultur.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_2968-1024x683.jpg

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_2967-1024x683.jpg

Den givande människan

I denna första del av studiecirkeln, den vi kallar “Den lekande byn”, ligger fokus just på att utforska förutstättningar och möjligheter för att bygga en sådan ny, hållbar kultur. Vår syn på oss själva är ju ofta att människan är en i grunden girig och skadlig person, som behöver begränsas i sin negativa inverkan på miljön så långt som det är möjligt. Men är den bilden verkligen sann? Tänk om människan har potential att förändras och börja bygga en hållbar kultur, där vi skulle kunna börja bidra till ekosystemen istället, på ett positivt sätt?!

Mycket tyder faktiskt på att det skulle kunna vara möjligt. Journalisten och författaren Lasse Berg har t ex i sina böcker om San-folket i Kalahariöknen, visat hur människan blev människa just genom sin förmåga att samarbeta och lära av varandra. Utan den förmågan hade en upprätt, vapenlös, långsam och svag varelse som människan, varken kunnat överleva eller utvecklas på det sätt vi faktiskt gjort, menar han.

En annan, som är inne på samma spår som Berg, är den amerikanska forskaren och aktivisten Riane Eisler. I sin bok “Bägaren och svärdet”, berättar Eisler att det genom historien funnits två typer av kulturer. Den första, Bägarens kultur, rådde i de första europeiska jordbrukssamhällena, där människor levde hyfsat fredligt och jämlikt. Så småningom blev dock dessa samhällen erövrade av folkslag som levde i ett annat samhällssystem, en hierarkisk och patriarkal struktur, av Eisler kallad “Svärdets kultur”. Eisler menar att Svärdets kultur nu varit rådande i alla världens samhällen, så länge att vi utgår från att egoismen och viljan att dominera finns nedpräntat i de mänskliga (i första hand de manliga) generna. För att kunna bygga en hållbar kultur menar Eisler att vår stora uppgift som mänsklighet är att börja ifrågasätta denna myt. Vi behöver skapa nya berättelser, där människan, såväl män som kvinnor, kan inta sin naturliga roll som det samarbetande, givande, berättande, dansande och målande folk som vi innerst inne är.

Den lekande människan

Så var kommer då leken in i bilden? Jo, genom tesen att all mänsklig kultur uppstår i och utvecklas genom lek, vilket den nederländske kulturhistorikern Johan Huizinga hävdade i sin bok “Den lekande människan”. Vi människor, även vuxna, är designade för att leka och vår förmåga att läsa av leksignaler är grundläggande för våra möjligheter att samarbeta och utveckla tillit. Samtidigt har leken förlorat väldigt mycket av sin tidigare självklara plats i vår kultur, sedan 1800-talet och den industriella revolutionen, där vi värderat flit, plikt, uppfostran och lydnad.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_2982-683x1024.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_2985-683x1024.jpg

Så vi lekte så mycket vi hann och sedan avslutade vi denna härliga förmiddag med lägereld ute i den strålande mars-solen. Eftersom relationsmat är ett viktigt begrepp inom Framtidens by bjöds det på lunch bestående av i första hand Drömme-producerad mat. Det blev hamburgare från Sandströms tjurkalvar, med bröd bakat på honung från Söderlinds bin. Till det majonnäs från våra ägg och saft från frukt och bär i vår trädgård. Ren lyx att veta var maten kommer ifrån!

Alltså, verkligen TACK alla som kom den här soliga förmiddagen i mars, ni är ju bara bäst. Hoppas vi ses igen den 13 april i Den växande byn!