Förra lördagen var det äntligen dags för den sjunde delkursen i studiecirkeln Framtidens by, som jag satt upp här i Drömme under våren och sommaren. Jag har varit så spänd av förväntan över att få se om/hur gruppen nu själv skulle välja att gå vidare!

Utbildningen Framtidens by är ju upplagd så att man går igenom sex olika delkurser och utforskar vad en by kan vara ur olika perspektiv. Efter det sista tilfället bestämmer sedan gruppen själv om de vill träffas vid ett sjunde tillfälle, för att fundera på om man vill gå vidare på just sin plats. Och detta sjunde tillfälle var det nu alltså dags för här i Drömme.

Förutsättningarna för den här träffen var ju lite kluriga på förhand, eftersom vi inte längre hade en ledare för gruppen. Det uppdrag som jag tagit på mig var ju nämligen bara att hålla utrymme för de sex första tillfällena. Rollen som ledare var dock oerhört svårt att kliva ifrån upptäckte jag. Och det är ju egentligen inte så konstigt. En helt ny grupp, och särskilt en som inte ännu har format sig på något formellt sätt, har väldigt svårt att hantera att stå utan ledare.

Från den Lekande byn.

Men det gick ju ändå väldigt bra till slut. Gruppen valde att fortsätta jobbet i cirkeln och det kom då fram rätt många olika förslag på spännande ämnen för fortsatt utforskning. Några ämnen, som det verkade finnas störst intresse kring, valdes ut och därefter formades tre olika arbetsgrupper utifrån detta. En grupp kommer att fortsätta utforskandet kring den Lekande byn, en kring den Lärande byn och en kring den Jordnära byn. Själv begränsade jag mig till att enbart engagera mig i den Jordnära byn, inte minst just för möjligheten att släppa ledarrollen…

Ursprungsgruppen kommer också, i alla fall tills vidare, att finnas kvar i sin helhet. Vi kommer att träffas igen den 18 januari och då kan vi förhoppningsvis få en första rapport kring hur det gått för de olika arbetsgrupperna!

Från den Jordnära byn.

Jag är så väldigt glad och förhoppningsfull inför detta fortsatta arbete, att bara få följa med och se vad som händer och hur det fortgår ska bli så oerhört spännande. Hoppas du också vill följa med oss på resan!