I helgen var det så dags för det fjärde tillfället av utbildningen Framtidens by- den lärande byn. Den här gången höll vi till i den lilla byn Kvarnsjö i södra Jämtland.

Vad är egentligen att lära, hur och var sker lärande och vad är det egentligen vi behöver lära oss? Det var några av frågorna vi utforskade under helgen.

Lärandet som en dans

Det första vi kunde konstatera är att liv är lärande och att lärande alltid uppstår i ett möte. Eller kanske snarare i utrymmet mellan olika möten? Det kan vara i mötet med naturen eller kulturen, i mötet med varandra eller i mötet med oss själva. På team- och systemnivå, som personligt mästeri och genom utveckling av våra mentala modeller och gemensamma visioner. Vi fann lärandet i form av en dans, där det gäller att hålla reda på sin egen balans, såväl som balansen i systemet.

Blomstrande lokalsamhällen kan rädda världen

Under lördagen fick vi besök av Rolf som ägnat en stor del av sitt liv åt att grubbla över hur framtidens hållbara by kan se ut. Rolf är en riktig liten sagofarbror som skrivit fem barnböcker om getabocken Linus och hans äventyr. Därefter gav vi oss iväg till grannbyn Klövsjö och träffade Jan som startat upp ett litet lokalt bryggeri och som bär på drömmar om en äkta och levande landsbygd. Lagom till middagen dök det sedan upp ett gäng Kvarnsjöbor som bidrog till vår dialog kring hur man kan få små lokalsamhällen att återta sin heder och börja blomstra med den kraft som kan förvandla världen.

Vår tids stora lärande

Vi insåg att vår tids stora lärande handlar om övergången från det industriella till det kretsloppsbaserade samhället. Från det konsumtionsinriktade till det relationsinriktade. Vi förstod att vi därmed har påbörjat en kollektiv resa för lärande som blir konkret i det lokala sammanhanget: för det är i mötet med platsen och med varandra som vi kan finna de hållbara lösningarna. 

Vi förstod att vi behöver utforska frågorna tillsammans så att svaren får växa fram i mötet och i dialogen med varandra. Att vi behöver lära oss att prioritera samverkan före konkurrens och att vi behöver förstå att det är i våra olikheter vi kan finna den styrka och kunskap som krävs för att finna de nya lösningar vi så väl behöver. Samtidigt behöver lärandet alltid ske i mötet med oss själva och i kontakt med den livskraft som finns inom var och en av oss. Vi behöver lära oss att respektera oss själva och våra rättigheter och se hur vi kan blomstra som människor genom att acceptera vår egen natur, våra längtor och känslor. Genom att knyta an till vår inneboende kreativitet kan vi ta steget från att vara passiva åskådare och konsumenter till aktiva medskapare av en hållbar gemenskap och en värld i balans. Vårt lärande behöver nämligen också ske genom handling, där vårt motstånd mot det gamla får mogna till ett konstruktivt engagemang för att skapa den framtid vi vill leva i!Innan vi skildes åt konstaterade vi att lärande handlar om att söka kunskap, smaka på den och sedan sprida den vidare. Visst är det fint?!

Är du också sugen på att vara med och utforska Framtidens by? Den här kursen kommer att ges 50% på distans av Karlskoga folkhögskola läsåret 18/19, så häng på!

Här kan du läsa om de andra tillfällena från utbildningen Framtidens by.