I helgen var det så äntligen dags för det tredje tillfället av utbildningen Framtidens by. Den här gången kurade vi ihop oss i en liten fjällgård i Höglekardalen, omgiven av de mäktiga jämtländska Oviksfjällen, för att fördjupa oss i ämnet Den demokratiska byn.

En by består inte av hus

Om det är något vi kommit fram till i utforskandet av hur framtidens by kan se ut, så är det nämligen det, att en by inte består av hus, utan av relationer mellan människor. Och då blir den allra viktigaste frågan- vad består det kitt mellan människor av, som får en gemenskap att bestå även när den utsätts för påfrestningar? Otaliga är ju de historier där människor samverkat och skapat tillsammans, men där bygget sedan raserats och allt slutat med osämja och splittring.

Vad är kännetecknar en hållbar demokrati?

Ordet demokrati betyder folkstyre och brukar beskrivas som motsatsen till ordet diktatur- dvs envälde. Vi utgick dock från teorin om att en demokrati aldrig kan bli hållbar så länge den enbart definieras som frånvaron av en diktator. För att en demokrati ska fungera behöver den istället definiera sig på sitt eget unika sätt, vilket sker när den enskilda gruppen upprättar sin egen, inre auktoritet. I praktiken innebär det att alla individer som gruppen består av, var och en, behöver komma överens om den beslutsordning man ska använda sig av i gruppen. Först när alla gruppens medlemmar varit med och tagit ställning till detta kan de beslut som fattas av gruppen uppfattas som legitima för alla. Vi fick veta att en demokrati kan bestå av fyra alternativa beslutsordningar (eller i kombination med varandra):

  1. Enkel majoritet (mer än 1/2 röstar för förslaget)
  2. Kvalificerad majoritet (mer än t ex 3/4 eller 4/5 röstar för förslaget)
  3. Enighet (Alla i gruppen håller förslaget som sitt förstahandsval)
  4. Konsensus (Alla i gruppen håller inte förslaget som sitt förstahandsval, men alla ställer sig ändå bakom beslutet)

Att dela på makt och ansvar

I en grupp där få (om ens några) varit med och upprättat beslutsordningen finns alltid risken att en klick personer intar ledarposition medan andra intar offerposition. Ledarpositioner innebär ett tillskansande av makt samtidigt som offerpositioner innebär ett undandragande av ansvar. För att en demokrati ska fungera hållbart måste makt och ansvar bäras gemensamt av gruppens samtliga medlemmar.

Demokratins viktigaste uppgift

Vår grupp på 15 personer fick under fredagen i uppdrag att utse en person som skulle utföra en enkel uppgift. Lätt som en plätt trodde vi först, men rätt snart började vi ana vidden av den långa, svettiga, känslostormande och underbart insiktsfyllande resa vi egentligen påbörjat och som skulle komma att avslutas först 2,5 dygn senare. Väl ute på andra sidan stod vi ödmjuka inför det faktum att den demokrati vi lärt oss att tro på och förlita oss till visserligen fungerar som en effektiv beslutsapparat, men att det inte på något sätt innebär att de beslut som levereras är hållbara. Inte heller verkar den kunna producera hållbara relationer eller tillit mellan människor, vilket kanske är en demokratis viktigaste uppgift.

Tid och fullständig närvaro

Vi insåg, genom en konkret och smärtsam process, att det kitt som kan hålla ihop en mänsklig gemenskap måste skapas över tid och genom samtliga deltagares fulla närvaro, såväl intellektuellt, som fysiskt, känslomässigt och andligt. Vi behöver alltså alla delta med vår kropp, våra båda hjärnhalvor och vårt hjärta. Vi insåg att vi som västerlänningar, uppfostrade i en individualistisk kultur, hade svårt att närvara med annat än vårt intellekt, genom vårt pratande och vår analys. Känslorna gjorde oss rädda, andligheten förstod vi oss inte på och kroppen förblev oanvänd. I den framtidens by som skapar och upprätthåller hållbara relationer och hållbara beslut behöver vi ha lärt oss hur vi interagerar med varandra på alla dessa sätt och vi behöver ge oss tid att finnas, växa och slutligen kopplas samman till en helhet. Först i en sådan helhet kan en grupp färdas mot sitt mål utan att det uppstår slitningar i förhållande till någon av dess medlemmar.

20171125_140809

Till bägaren denna gång:

Några av de bägare vi skapade vid den första delkursen fanns med oss under helgen och den här gången fyllde vi på med: cirkelsamtal, att ständigt börja om, Livet (som inte låter sig reduceras till ett matematiskt problem), skillnaden mellan omedveten och medveten inkompetens, samt såklart Sylvias fantastiska kakor.

Här kan du läsa om resten av träffarna i utbildningen Framtidens by.