Mer fest än protest!

Mer fest än protest!

Vi fokuserar inte på att vara emot saker, utan på att utveckla och främja positiva möjligheter. Vi tror på att använda kreativitet för att engagera och involvera människor och att uppmuntra dem att föreställa sig den framtid de vill leva i. I det här visionsarbetet är...
Äntligen dags!

Äntligen dags!

Nu har vi format Jordnära gruppen i Drömme. Vi har formulerat vad vi ska göra och vad vi vill med det här. Vi har bestämt hur vi ska fatta beslut, hur vi ska hantera nya medlemmar och hur vi ska göra med vårt årsmöte. Vi har konstituerat oss helt enkelt, formulerat...