Mitt förra inlägg handlade om hur illa det kan gå för vår mänskliga civilisation ifall vi inte genast gör något åt vår ohållbara livsstil. Jag har kollat statistiken för bloggen nu och det visade sig att det inlägget bara lockat lite drygt hälften så många läsare som mina tidigare inlägg i den här bloggen. Förvånande? Nä, egentligen inte. En hållbarhetsblogg likt den här kan såklart inte utesluta information om varför det är nödvändigt att ställa om till ett hållbart samhälle. Samtidigt är det viktigt att inse att det knappast är den typen av information som kommer att inspirera oss till att börja agera för att rädda den här planeten.

Hur ser det ut i det hållbara samhället?

För ett tag sedan lyssnade jag på en intervju med en forskare från Göteborgs universitet som pratat med gymnasieungdomar om deras syn på framtiden- hur de trodde att vårt samhälle skulle se ut år 2050. Vad gällde jämställdhet visade det sig att ungdomarna hade en positiv bild av hur de trodde att samhället skulle utvecklas. De kunde beskriva hur det skulle se ut när vi levde mer jämställda, de hade själva en tanke om hur vi kunde nå dit och det visade sig att de hade goda förebilder vad gällde jämställdhet i sociala medier. När de pratade om klimatförändringarna utmålades en helt annan bild. Det visade sig att ungdomarna inte alls trodde att vi skulle kunna rädda klimatet och de kunde ganska detaljerat beskriva hur de trodde att det skulle se ut på jorden den dag allt kraschat, det utifrån olika bilder de fått från filmer och liknande. Hur det skulle kunna se ut i ett hållbart samhälle, som klarat utmaningarna, hade ungdomarna däremot ingen uppfattning om. De visste inte heller hur de själva skulle kunna bidra till omställningen, förutom genom att sopsortera, och de hade inga förebilder gällande omställning via sociala medier.

Vad ska vi göra istället?

Vi har idag all den teknik, kunskap och de resurser som krävs för att helt ställa om till ett hållbart samhälle. Ändå går förändringen på tok för långsamt. Vad beror det på? Det finns såklart många teorier om det, men jag tror i alla fall personligen att forskningen om ungdomarna sätter fingret på en stor del av svaret. För att lyckas med något måste vi såklart börja med att skapa en bild av vart vi vill komma. Det vet varenda elitidrottsman. Och det är en sak att veta vad vi inte ska göra. En helt annan att veta vad vi ska göra istället. 

Dags att börja utforska!

Av all den litteratur om klimatförändringarna jag plöjt det senaste halvåret har nästan allt handlat om att beskriva problemen och bara en liten, liten bråkdel har handlat om möjliga lösningar. Jag tycker att det är dags att börja vända på den steken. Nu måste vi börja fylla internet, bokhyllor och samtal med kunskap, försök och erfarenheter av sådant som vi vill ta med oss in i vårt nya, hållbara samhälle. Hur kommer det att se ut där? Hur kommer vi att leva, vad kommer vi att äta, hur kommer vi att jobba, bo, shoppa och resa? Såklart finns inga självklara svar på det, men det är verkligen dags att påbörja utforskandet!

Tills vidare kan du läsa om ett fint exempel på en bild här som några av mina grannar arbetade fram vid ett samtal i maj.