Ibland känns utmaningar inspirerande och spännande. Andra gånger omöjliga och övermäktiga. När vägen känns så lång och brant och toppen så avlägsen att det inte ens känns lönt att börja vandra, vad gör man då?

Om man ändå inte har råd att handla allt ekologiskt, ork att cykla till jobbet, eller lust att försaka den årliga utlandssemestern? Är det då nån idé att ens försöka få till en hållbar livsstil?

Lägg ribban på en höjd du klarar

Svaret är såklart JA. Men det är föga framgångsrikt att låta det vi inte klarar lägga ribban för vår ambitionsnivå. Vi måste istället börja fokusera på vad vi faktiskt klarar och genomföra det. Först därefter är vi redo att ta oss an resten!

En handlingsplan

Här kommer därför ett tips på en handlingsplan som jag hoppas ska ge dig trygghet och självförtroende på din vandring:

  1. Skriv ner alla förändringar du kan komma på som du behöver genomföra för att leva ett hållbart liv.
  2. Gå igenom listan och se om du kan bryta ner några av punkterna i ett eller flera delmål. “Fossilfria resor” kan t ex ha delmålet “Samåka till jobbet en gång i veckan”.
  3. Rangordna alla punkterna så att det du tycker känns lättast att genomföra står överst på listan och det som känns svårast står sist.
  4. Skriv upp den första punkten på ett enskilt papper och lägg undan resten i en byrålåda. Glöm dem helt så länge, men kom ihåg var du lade papperet.
  5. Denna första punkt är nu det enda du ska fokusera på. Skriv ett tydligt mål för vad du vill uppnå, en plan för hur du ska nå dit och hur du vet när målet är uppfyllt.
  6. När du nått målet firar du din framgång ordentligt.
  7. Ta fram listan ur byrålådan igen och gör på samma sätt med nästa punkt.
    På så sätt betar du dig listan igenom, steg för steg.

De sista punkterna kommer såklart alltid att vara svåra att genomföra, en del kanske inte ens möjliga för dig som individ utan strukturella åtgärder och politiska beslut. De tegelstenarna är dock inte aktuella för dig längre- eller hur? De ligger nu i tryggt förvar i din byrålåda och hindrar inte att du sätter igång med resten. Lycka till!